Съюз на българските автомобилисти

Съюз на българските автомобилисти (България)

Стационарен телефон: 00359 146
Уебсайт: www.uab.org