Политика за възстановяване на суми

Всички продукти се продават "както е". Вие поемате отговорността за покупката си и не се възстановяват суми.

Ако сте грешили и сте платили за друг продукт на нашия уебсайт, трябва да ни изпратите имейл с подробности и ние ще пренасочим това плащане към друг продукт на нашия уебсайт, както желаете.