Цени

Регистрирам се като партньор

Ако се регистрирате като партньор, можете да спечелите до 30% от всеки автосервиз, който намерите. За да ви платим, автосервизите които регистрирате трябва да плащат абонамент. Вашата печалба зависи от броя на плащащите автосервизи:

Минимум 10 автосервиза 10%
Минимум 20 автосервиза 20%
Минимум 30 автосервиза 30%

10% - Ще ви бъде платен този процент от всички плащания, които вашите 1-во ниво патньори продадат. 1-во ниво са партньорите, които сте създали сами.

10% - Ще ви бъде платен този процент от всички плащания, които вашите 2-ро ниво патньори продадат. 2-ро ниво са партньорите, които вашите 1-во ниво партньори са създали.

Регистрация

Регистрирам се като собственик на автосервиз

Вие сте собственик на автосервиз и искате да имате повече клиенти? Тогава добавете автосервиза си тук! Нашите цени са:

Първият месец е безплатен!
1 месец 20 EUR
3 месеца 55 EUR
6 месеца 105 EUR
12 месеца 200 EUR

Регистрация

Регистрирам се като собственик на МПС

Регистрирайте се, за да получавате специални оферти и намаления от автосервизите.

Безплатно!

Регистрация

  • Всички договори с контрагенти се сключват за неопределен период от време.
  • Всеки договор с контрагент се прекратява при желание на която и да е от двете страни, ако тва желание се заяви писмено. Дължимите суми се изплащат в стандартен срок.
  • Плащането на партньорите се извършва веднъж в месеца, до 30 дни след получено искане за плащане.
  • При плащане на физическо лице се удържа 10% данък върху доходите на физическите лица.
  • При плащане на юридическо лице чакаме издаване на фактура за пълната сума с включен ДДС.
  • Запазваме правото да променяме едностранно процентите на печалба на партньорите, като това ще бъде отразено своевременно тук.
  • Запазваме правото да променяме едностранно цените на месечния абонамент, като това ще бъде отразено своевременно тук.
  • Ако клиентът не е данъчно осигурено лице, към месечния абонамент се добавя 20% ДДС.