Kfz-Werkstatt im Ukraine, Zhytomyr

Zhytomyr 7 Kfz-Werkstätte