Voorwaarden

Door gebruik te maken van de website service1001.com, elke menu, categorie of subcategorie, sectie of onderafdeling, alsmede door het starten, ontwikkelen en beëindigen van elke relatie die zich heeft voorgedaan als gevolg van het gebruik van deze website, geeft u toestemming om hieraan gebonden te zijn Algemene Voorwaarden en de speciale voorwaarden die bij hen zijn. U geeft uw toestemming ook de persoonlijke gegevens die u verstrekt verzameld en gebruikt voor de doeleinden van de website en zijn vaste relaties.

Binding aan de algemene en bijzondere voorwaarden geldt niet alleen voor de huidige configuratie van de website, maar voor alle wijzigingen in het in de vorm van aanvullingen en wijzigingen, of introductie van nieuwe menu's, categorieën, secties en dergelijke. Als u niet akkoord gaat met bovenstaande verklaring of u geen toestemming wilt geven om aan de Algemene en Speciale Voorwaarden van de website te zijn gebonden, mag u het niet bezoeken, gebruiken of een partij zijn van een door hem vastgestelde relatie .

I. DEFINITIES

1.1. Administrator (van de website) - de handelsonderneming Service 1001 OOD die de website en het platform beheert en onderhoudt;

1.2. Website - een combinatie van internetpagina's met een gedeelde webpagina die in de browser wordt geladen wanneer de elektronische adres service1001.com is ingevoerd;

1.3. Gebruiker (s) - voor de toepassing van deze algemene voorwaarden, elke fysieke of rechtspersoon (of een ander gelijke juridische organisatorische vorm), inclusief de cliënt (en) en partner (s) van de website in de zin van deze algemene voorwaarden, die Gebruikt de diensten en de middelen van de Website, heeft het elektronische adres ingevoerd of de website of site heeft bereikt via een andere website, en die ermee akkoord gaat om elektronisch de door de website aangeboden diensten te gebruiken.

1.4. Kliënt (en) - Een fysieke of rechtspersoon (of een ander gelijke juridische organisatorische vorm) die reparatiediensten aanbiedt op het gebied van onderhoud en reparatie van motorvoertuigen of hun vertegenwoordigers die toegang hebben tot de website en aan wie in ruil voor betaling aan De beheerder van een maandelijkse abonnementsvergoeding bepaald door die beheerder heeft het recht om door alle gebruikers persoonlijk aangepast en zichtbaar te zijn op de website.

1.5. Partner (en) - Een fysieke of rechtspersoon (of een andere gelijke juridische organisatievorm) die gebruik maakt van de bronnen en diensten van de Website en heeft het recht om identificatiegegevens voor nieuwe klanten toe te voegen, voor welke dienst de website hen een zeker moet betalen Hoeveelheid geld dat is vastgesteld volgens de bestelling, voorwaarden en methoden die zijn vermeld op https://service1001.com/prices/.

1.6. Diensten - alle diensten die door de Beheerder aan de Gebruiker, Klant en / of Partner van de Website worden verstrekt volgens de bestelling en voorwaarden beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

1.7. Profiel - combinatie van alle gegevens waarmee geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers van de website diensten zijn geassocieerd.

1.8. Algemene voorwaarden (GC) - Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Website.

II. ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze Algemene Voorwaarden vertegenwoordigen een overeenkomst tussen de Gebruiker, Opdrachtgever en / of Partner als een partij en de Beheerder als de andere partij voor het verlenen van een eigen Website voor bemiddeling tussen de Klant en / of Partner als een partij, en de Gebruiker als de andere partij.

2.2. Partijen van deze overeenkomst zijn de beheerder als een partij, en elke gebruiker als de andere partij. Deze algemene voorwaarden vormen een juridische overeenkomst tussen de beheerder en de gebruiker, klant en / of partner die de voorwaarden bevat voor het gebruik van de website en het platform. De Algemene Voorwaarden worden gelijk aan geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers aangeboden. Het accepteren en accepteren van de Algemene Voorwaarden is een verplichte voorwaarde voor het gebruik van de website en het platform service1001.com.

2.3. De Algemene Voorwaarden zullen van kracht worden op het moment dat de Gebruiker, Klant en / of Partner de website, de platform service1001.com of een gebruikersprofiel start gebruiken. De voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek en gebruik van de site en zullen geldig zijn tot het moment dat het profiel van de Gebruiker, Klant en / of Partner is beëindigd en / of totdat zij stoppen met het gebruik van de website. De gebruiker is verantwoordelijk voor hun acties in verband met het gebruik van de site, zelfs nadat hun profiel is beëindigd.

2.4. De relaties tussen de gebruiker, klant en / of partner en de beheerder in verband met het gebruik van het platform service1001.com worden uitsluitend geregeld door deze algemene voorwaarden die door de beheerder zijn opgesteld en gepubliceerd en die een integraal onderdeel uitmaken van Deze algemene voorwaarden

2.5. De website behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden, de speciale voorwaarden en bijlagen eenzijdig te wijzigen en aan te vullen zonder dat de gebruiker, opdrachtgever of partner hiervan te informeren.

2.6. De toegang tot de Website wordt verleend zoals het is en de Beheerder kan niet garanderen dat het aan de verwachtingen of voornemens van de Gebruiker voldoet.

III. OMVANG VAN DE OPDRACHT

3.1. De Administrator zal een platform voor online bemiddeling aan hun klanten verstrekken. Via dat platform ontvangen de Klanten van de Website, in ruil voor de betaling van het bijbehorende abonnementskosten, de visualisatie van de door de Klanten aangeboden reparatiediensten, hun exacte locatie en speciale aanbiedingen.

3.2. De Administrator verleent een platform voor online bemiddeling die door de Partners wordt gebruikt, en dat platform geeft de Partners van de Website de middelen om informatie over andere klanten, hun reparatiediensten, hun exacte locatie en speciale aanbiedingen toe te voegen. De beheerder moet de overeenkomstige partner een bedrag betalen - het exacte bedrag, de wijze van prijsstelling en de betaling ervan gebeurt volgens de voorwaarden die zijn vermeld op https://service1001.com/prices/.

3.3. De Administrator verleent een platform voor online bemiddeling die door de Gebruikers wordt gebruikt (die de Website niet gebruiken in de hoedanigheid van Klanten in de zin van deze Algemene Voorwaarden) en dat platform zal de gebruikers van de Website de middelen geven om te vestigen Relaties tussen de gebruikers als een partij en de klant van de website die zij hebben gekozen als de andere partij, hun reparatiediensten, de exacte locatie en speciale aanbiedingen. Gebruikers (die de Website niet gebruiken in de hoedanigheid van Klanten) betalen geen betaling aan de Administrator voor het gebruik van de Website.

3.4. Bij het gebruik van de website moeten gebruikers, klanten en partners alleen correcte en niet-misleidende informatie verstrekken over de aangeboden / bevorderde diensten en promoties. De Beheerder behoudt zich het recht voor om de Gebruiker, Klant of Partner op de website te allen tijde te wijzigen, te beperken of te beëindigen, op elk gewenst moment en door het beste te beoordelen, als de Gebruiker, Klant of Partner deze Algemene Voorwaarden en / Of de huidige wetgeving, en indien de beheerder bepaalt dat de door de gebruiker, klant of partner verstrekte informatie onjuist of misleidend is. In dergelijke gevallen is de Administrator niet verplicht terugbetaling van de bijbehorende abonnementsvergoeding die door de Opdrachtgever wordt betaald.

IV. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN ADMINISTRATEUR

4.1. De Beheerder onderhoudt alleen de Website en is niet verantwoordelijk in een van de volgende alternatieve gevallen:

- Voor schade veroorzaakt door onjuist gedrag van derden die hun diensten promoten via de site die de Administrator bezit. De Beheerder is niet aansprakelijk in geval van ontevredenheid tussen de door de Klant en / of de Partners beschreven Diensten die op de Website worden beschreven, en de diensten die in werkelijkheid worden aangeboden, zijn aangeboden of zullen door de Klant aan de Gebruiker worden aangeboden. Als gevolg van het gebruik van de website.

- Voor eventuele gebreken en / of andere aanspraken ten aanzien van de door de Gebruiker aangekochte goederen / diensten vanwege de Gebruik van de Website en indien de voorwaarden of prijzen in aanbiedingen die door de Klanten of Partners op de Website worden gepubliceerd onjuist zijn Of misleidend;

- Voor het schenden van auteursrechten of soortgelijke rechten door materialen te plaatsen, het voorwerp van deze rechten, verstrekt door Klanten of Partners die de diensten van de Website promoten en / of gebruiken;

- Voor onjuiste informatie die door de Klanten of Partners is uitgewisseld of gepubliceerd op de Website tijdens het gebruik van de Website. In dergelijke gevallen is de Administrator niet aansprakelijk voor alle blijvende schade of gemiste voordelen door de Gebruiker van de Website die is veroorzaakt door het gebruik van de Website en de gepubliceerde informatie.

- Voor schade veroorzaakt door andere sites die toegankelijk zijn via links / banners geplaatst op deze Website. De website kan links bevatten naar sites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden, niet door de beheerder. Dergelijke links worden alleen voor uw gemak verstrekt. De Beheerder heeft geen controle en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het beleid ter bescherming van persoonlijke gegevens of de beveiliging van dergelijke websites.

- Voor alle schade die de Gebruiker veroorzaakt bij het gebruik van de dienst, met uitzondering van schade die opzettelijk is veroorzaakt (door de medewerkers van de Beheerder);

- Voor schade veroorzaakt door gebrek aan of onderbreking van de toegankelijkheid voor de Website die niet onder controle zijn van het team van de Beheerder.

4.2. Alle gebruikers van de website accepteren en accepteren dat de beheerder de juistheid van de door de klanten of partners verstrekte website informatie niet garandeert en is niet verantwoordelijk voor eventuele schade (ongeacht hun type en oorsprong) die door gebruikers worden veroorzaakt als gevolg van het gebruik De website en / of veroorzaakt door klanten bij het gebruik van de door hen aangeboden diensten.

V. Bescherming van persoonsgegevens

5.1. De Beheerder zorgt voor de nodige zorg en is verantwoordelijk voor de bescherming van de Gebruikersinformatie die bekend geworden is na de registratie - het doel van deze Algemene Voorwaarden, tenzij in geval van overmachtige omstandigheden, ongevallen of kwaadaardige handelingen door derden.

5.2. In het registratieformulier dat gebruikers invullen tijdens het registratieproces, markeert de beheerder het verplichte of facultatieve karakter van de te verstrekken informatie, alsmede de gevolgen van weigering van dergelijke informatie. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, geven gebruikers toestemming dat de informatie over hen verwerkt moet worden volgens de methode die door deze voorwaarden is vastgesteld. Het gebruikersprofiel bij de eerste registratie bevat standaardinstellingen die de mogelijkheid bieden om gratis toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die door gebruikers zijn verstrekt. Na de registratie hebben gebruikers de juiste en technische middelen om de toegang tot hun persoonlijke gegevens te beperken of te verbieden door de standaardinstellingen te wijzigen, als ze dat willen.

5.3. De beperkingen onder punt 5.1 worden niet opgelegd indien de Gebruiker of personen onder hun controle kwaadwillige handelingen hebben verricht in de zin van deze Algemene Voorwaarden of rechten of rechtsbelangen van derden hebben geschonden. In dergelijke gevallen heeft de Beheerder het recht de persoonlijke gegevens van de Gebruiker aan de bevoegde bevoegde overheidsinstanties te verstrekken overeenkomstig de huidige wetgeving.

5.4. De Administrator verzamelt en gebruikt alleen de Gebruiker informatie voor de doeleinden die zijn beschreven in deze Algemene Voorwaarden. De beschreven doeleinden waarvoor de informatie zal worden gebruikt, zijn niet volledig vermeld en leiden niet tot verantwoordelijkheden voor de Administrator.

5.5. Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, accepteren gebruikers hun persoonlijke gegevens te verwerken voor de toepassing van deze overeenkomst voor de aankoop en verkoop van gepromoveerde goederen die op afstand worden afgesloten en hun toestemming geven voor voorschot.

5.6. Wanneer de website wordt bezocht via een mobiel apparaat of wanneer de applicatie van de beheerders van mobiele apparaten wordt gebruikt, komen gebruikers overeen en geven de beheerder toestemming om informatie over hun huidige locatie te verzamelen en die informatie kan alleen worden gebruikt om gebruikers te informeren over sites in hun Nabijheid die de diensten aanbieden.

5.7. De Administrator mag geen persoonlijke gegevens over Gebruikers opgeven en mag de verzamelde informatie niet aan derden verstrekken - Staatsorganisaties, handelsorganisaties, lichamelijke personen enzovoort, tenzij:

- de beheerder heeft tijdens de registratieprocedure of in een later stadium expliciete toestemming van de gebruiker gekregen;

- de informatie wordt verzocht door overheidsinstanties of ambtenaren die krachtens de huidige wetgeving zijn toegestaan ​​om dergelijke informatie te verzoeken en te verzamelen, terwijl de juridische procedures worden gevolgd;

- andere gevallen in de wet uiteengezet.

5.8. Aanvullende informatie over het beleid van de Administrator in verband met de bescherming van persoonlijke gegevens is te vinden op https://service1001.com/privacy-policy/.

VI. TOEGANG EN REGISTRATIE

6.1. De diensten van de Website zijn bedoeld voor volwassenen en abled gebruikers volgens de huidige wetgeving. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, verklaren gebruikers dat ze van leeftijd zijn en aan deze eisen voldoen. Gebruik van de Website door gebruikers vereist geen verplichte registratie op het.

6.2. Registratie op de website is gratis. Een registratie op de website geeft gebruikers de volgende rechten en verantwoordelijkheden, afhankelijk van hun kwaliteit:

6.2.1. Een gebruiker die zich heeft geregistreerd op de website:

(I) heeft het recht om alle beschikbare informatie op de website te openen met betrekking tot de door de klant of partner aangeboden diensten;

(Ii) heeft het recht om informatie te ontvangen over de huidige promoties van de door de klant of partner aangeboden diensten;

(Iii) heeft het recht om op de website een beoordeling of een beoordeling van de kwaliteit van de door de klant of partner aangeboden diensten te publiceren. Geregistreerde gebruikers hebben geen recht om te publiceren met teksten die kunnen worden geclassificeerd als discriminerend en / of schadelijk voor de moraal en de goede manieren.

(Iv) is verplicht de beheerder te voorzien van de door hem benodigde persoonsgegevens.

6.2.2. Klant: Een Gebruiker die de Website in de hoedanigheid van een Klant wil gebruiken na het betalen van het abonnementsplan dat zij heeft gekozen:

(I) heeft het recht om informatie op te nemen, te wijzigen of te verwijderen over de in hun profiel aangeboden automatische reparatiediensten, afhankelijk van het door de klant gekozen abonnementsplan?

(Ii) heeft het recht om van de Beheerder de visualisatie van de door de Klant op de Website verstrekte diensten te verzoeken, afhankelijk van het door de Klant gekozen abonnementsplan;

(Iii) is verplicht de beheerder te voorzien van de door hem benodigde persoonsgegevens;

(Iv) is verplicht de beoordelingen of beoordelingen die door de gebruikers van de website zijn gegeven te accepteren en heeft het recht om een ​​antwoord te geven op de beoordeling of beoordeling van de bijbehorende gebruiker.

6.2.3. Partner: Een gebruiker die de Website wil gebruiken in de hoedanigheid van een Partner:

(I) heeft het recht om informatie in te voegen, te wijzigen of te verwijderen in verband met de in hun profiel aangeboden automatische reparatiediensten waarvoor de administrateur een vergoeding betaalt waarvan de bedrag en de betaalmethode zijn gespecificeerd op https://service1001.com/prices /;

(Ii) heeft het recht om van de Administrator de visualisatie van de door de Partner op de Website verstrekte diensten te verzoeken;

(Iii) is verplicht de beheerder te voorzien van de door hem benodigde persoonsgegevens;

(Iv) is verplicht de beoordelingen of beoordelingen die door de gebruikers van de website zijn gegeven te accepteren en heeft het recht om een ​​antwoord te geven op de beoordeling of beoordeling van de bijbehorende gebruiker.

VII. ANDERE VOORZIENINGEN

7.1. Deze algemene voorwaarden zijn algemeen en verwijzen naar alle onderdelen van de website, waaronder maar niet beperkt tot: promoties, automatische reparatiediensten, ratings en begeleidende gegevens.

7.2. De onderstaande documenten en / of de bijbehorende instructies voor de werking van de betreffende pagina's van de Website vermelden de speciale regels voor het gebruik van afzonderlijke diensten en vormen een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden. De speciale regels zijn hieronder vermeld, maar de Beheerder heeft het recht om ze eenzijdig te wijzigen en zonder uitdrukkelijk de gebruikers te informeren.

prijzen
Privacybeleid
7.3. U vindt meer gedetailleerde informatie over de sectie 'Contacteer ons', alsook op onze Facebook-pagina, Twitter-profiel of LinkedIn-registratie.

7.4. Met het doel om de Beheerder betere klantenservice te verlenen en de rechten van de Gebruikers van de Website te waarborgen, geeft de Gebruiker van de Website uitdrukkelijke toestemming dat de Beheerder het recht heeft om telefoongesprekken vast te leggen tussen Gebruikers en de Beheerder van de Beheerder.

Deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de website, evenals uw eigen gebruik van de website, zijn onderworpen aan de wetten in de Republiek Bulgarije. De bepalingen van de Bulgaarse wetgeving worden toegepast op alle problemen die niet in deze Voorwaarden zijn opgelost. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden die de betrokken partijen niet hebben kunnen oplossen door middel van onderhandelingen of onderling toestemming, worden aan de bevoegde Bulgaarse rechtbanken gebracht.

De huidige Algemene Voorwaarden zijn op 20 april 2017 door de Administrator goedgekeurd.