Şartlar ve koşullar

Web sitesini service1001.com, her menü, kategori veya alt kategori, bölüm veya alt bölümü kullanarak, ayrıca bu web sitesini kullanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan her ilişkiyi başlatarak, geliştirerek ve sona erdirerek bunlara bağlı kalma izninizi vermiş olursunuz. Genel Koşullar ve onlara eşlik eden özel koşullar. Ayrıca, web sitelerinin amaçları ve belirlenen ilişkileri için toplanan ve kullanılan kişisel bilgilerinizi vermiş olursunuz.

Genel ve Özel Koşullara bağlanma, yalnızca web sitesinin mevcut yapılandırması için değil, eklemeler ve değişiklikler biçiminde yapılan tüm değişikliklere veya yeni menülerin, kategorilerin, bölümlerin vb. Tanıtımına uygulanacaktır. Yukarıdaki ifadeyi kabul etmiyorsanız veya web sitesinin Genel ve Özel Koşullarına bağlı kalma izninizi vermek istemiyorsanız, ziyaret etmemeniz, kullanmanız ya da onun tarafından belirlenen bir ilişkinin tarafı olamazsınız .

I. TANIMLAR

1.1. Yönetici (web sitesinin) - web sitesini ve platformunu yöneten ve yöneten ticaret şirketi Service 1001 OOD;

1.2. Web sitesi - elektronik adres service1001.com girildiğinde tarayıcıya yüklenecek paylaşılan bir ana web sayfasına sahip İnternet sayfalarının birleşimi;

1.3. Kullanıcılar (lar) - Bu genel koşulların anlamı çerçevesinde, web sitesinin bu Genel şartlara uygun olarak Müşteri (ler) ve Ortak (lar) ı da içeren her Fiziksel veya Tüzel kişi (veya diğer eşit yasal organizasyon formu) Web sitesinin hizmet ve kaynaklarını kullanır, elektronik adrese girdiğinde veya başka bir İnternet sitesinden yeniden yönlendirme yoluyla web sayfasına veya siteye ulaşmış ve Web sitesi tarafından sağlanan hizmetleri elektronik olarak kullanmak istediğini kabul eden kişi.

1.4. Müşteri (ler) - Motorlu taşıtların bakım ve onarımı alanında onarım hizmeti sağlayan bir fiziki veya tüzel kişi veya temsilci, Web sitesine erişen ve bunlara karşılık olarak, Yönetici tarafından belirlenen aylık bir abonelik ücreti Yöneticisi, Websitesi'nde tüm Kullanıcılar tarafından kişisel olarak özelleştirilebilir ve görünür kılma hakkına sahiptir.

1.5. Ortak (lar) - Web sitesinin kaynaklarını ve hizmetlerini kullanan ve yeni Müşterilerin kimlik bilgilerini ekleme hakkına sahip olan Fiziksel veya Hukuki bir kişi (veya diğer eşit yasal organizasyon formu), Web sitesi bunlara belirli bir ücret ödemelidir Https://service1001.com/prices/ adresinde belirtilen siparişe, koşullara ve yöntemlere göre belirlenen para miktarı.

1.6. Hizmetler - Web Sitesinin Kullanıcı, Müşteri ve / veya Ortaklarına, Genel Koşullar'da belirtilen emir ve şartlara göre Yönetici tarafından verilen tüm hizmetler.

1.7. Profil - web sitesi hizmetlerinin kayıtlı ve kayıtlı olmayan kullanıcılarının ilişkili olduğu tüm verilerin kombinasyonu.

1.8. Genel Koşullar (GC) - Web sitesini kullanmak için Genel Koşullar.

II. GENEL TERİMLER

2.1. Bu Genel Koşullar, Müşterinin ve / veya Ortak'ın bir taraf olarak arabuluculuğa kendi Web Sitesini vermek üzere bir Taraf olarak Kullanıcı, Müşteri ve / veya Ortak ile diğer taraf olarak Yönetici arasında bir sözleşmeyi temsil eder ve Kullanıcı, diğer parti.

2.2. Bu sözleşmenin tarafları, bir taraf olarak Yönetici ve diğer Taraf olarak her Kullanıcı'tır. Bu Genel Koşullar, Web Sitesi ve platformun kullanım koşullarını içeren Yönetici ile Kullanıcı, Müşteri ve / veya Ortak arasında yapılan yasal bir sözleşmeyi temsil eder. Genel Koşullar, kayıtlı ve kayıtlı olmayan kullanıcılar için eşit olarak sunulmaktadır. Genel Koşulları kabul etmek ve kabul etmek, Web Sitesini ve platform service1001.com'u kullanmak için zorunlu bir şarttır.

2.3. Genel Koşullar, Kullanıcı, Müşteri ve / veya Ortağın Web sitesini, hizmet sağlayıcısı1001.com sitesini kullanmaya başlaması veya bir kullanıcı profili oluşturması üzerine yürürlüğe girer. Koşullar, sitenin her ziyaretinde ve kullanımında geçerli olacak ve Kullanıcı, Müşteri ve / veya Ortak profilinin sona erdiği andan ve / veya web sitesini kullanana dek geçerli olacak. Kullanıcı, sitenin sonlandırılmasından sonra bile site kullanımıyla bağlantılı olarak yaptıkları işlemlerden sorumludur.

2.4. Platform, service1001.com'un kullanımı ile bağlantılı olarak Kullanıcı, Müşteri ve / veya Ortak ve Yönetici arasındaki ilişkiler, münhasıran, Yönetici tarafından sitede yaratılan ve yayınlanan ve Genel Şartların ayrılmaz bir parçasını teşkil eden bu Genel Koşullar tarafından düzenlenir. Bu Genel Koşullar.

2.5. Web sitesi, bu Genel Koşulları, özel koşulları ve ekleri Kullanıcı, Müşteri veya / ve Ortağı bilgilendirmeksizin tek taraflı olarak değiştirme ve tamamlama hakkını saklı tutar.

2.6. Web Sitesine erişim olduğu haliyle verilir ve Yönetici, kullanıcının beklentilerini veya niyetlerini karşılayacağını garanti edemez.

III. SÖZLEŞME KAPSAMI

3.1. Yönetici müşterilerine çevrimiçi arabuluculuk için bir platform sağlayacaktır. Bu platform sayesinde Web Sitesi Müşterileri, karşılık gelen abonelik ücreti karşılığı olarak, Müşterilerin sunduğu onarım hizmetlerinin, konumlarının ve özel tekliflerinin görselleştirilmesini alacaklardır.

3.2. Yönetici Ortaklar tarafından kullanılacak çevrimiçi arabuluculuk için bir platform sağlayacaktır ve bu platform, Web Sitesi Ortakları'na, diğer Müşteriler, onarım hizmetleri, kesin yerleri ve özel teklifleri hakkında bilgi ekleme imkânı verecektir. Yönetici ilgili Ortağa bir miktar para ödemelidir - kesin miktar, fiyat oluşma yöntemi ve ödeme metni https://service1001.com/prices/ adresinde belirtilen şartlara uygun olarak yapılır.

3.3. Yönetici, İnternet Arabuluculuğunun Kullanılacağı Platformlar (Web Sitesini Bu Genel Şartların anlamıyla Müşteriler kapasitesinde kullanmayan) bir platform sağlar ve bu platform, Web Sitesinin Kullanıcılarına, Bir taraf olarak Kullanıcılar arasındaki ilişkiler ve diğer taraf olarak seçtikleri Web Sitesi Müşterisi, onarım hizmetleri, kesin yer ve özel teklifler. Kullanıcılar (Websitesi Müşterilerin kapasitesinde kullanmazlar), Web Sitesini kullanmak için Yönetici'ye ödeme yapamazlar.

3.4. Web Sitesini kullanırken, Kullanıcılar, Müşteriler ve Ortaklar, teklif edilen / tanıtılan hizmetler ve promosyonlar hakkında yalnızca doğru ve yanıltıcı olmayan bilgileri sağlamalıdır. Yönetici, Kullanıcı, Müşteri veya Ortak'ın bu Genel Koşulları ve / veya Genel Şartları ihlal etmesi durumunda, Web Sitesine Kullanıcı, Müşteri veya Ortak erişimini, en iyi kararını kullanarak, tek taraflı olarak, tek taraflı olarak, tek taraflı olarak değiştirme, sınırlama veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Veya geçerli mevzuatta ve Yönetici'nin Kullanıcı, Müşteri veya Ortak tarafından sağlanan bilgilerin yanlış veya yanıltıcı olduğunu tespit etmesi durumunda. Bu gibi durumlarda, Yönetici, Müşteri tarafından ödenen karşılık gelen abonelik ücretinin geri ödenmesine borçlu değildir.

IV. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

4.1. Yönetici, Web Sitesini yalnızca korumaktadır ve aşağıdaki alternatif olarak belirtilen durumlarda hiçbirinden sorumlu değildir:

- Hizmetlerini teşvik eden üçüncü şahısların yanlış yönlendirmesinin sebep olduğu zararlar için. Web Sitesi'nde, Müşteri ve / veya Ortaklar tarafından sunulan hizmetler ile gerçekte sunulan hizmetler arasında uyumsuzluk olması durumunda Müşteri, Müşteri tarafından teklif edilen veya sunulacak olan hizmetler için sorumlu değildir. Web sitesini kullanmanın bir sonucu olarak.

- Web Sitesi'ni kullanmanın bir sonucu olarak Kullanıcı tarafından Müşteri tarafından satın alınan mallar / hizmetler ile ilgili olası kusurlar ve / veya diğer talepler ve Web Sitesinde Müşteriler veya İş Ortakları tarafından yayınlanan tekliflerin koşulları veya fiyatları yanlış olduğunda Veya yanıltıcı;

- Web sitesinin hizmetlerini tanıtan ve / veya kullanan Müşteriler veya Ortaklar tarafından sağlanan materyalleri konumlandırarak yazar hakları veya benzeri haklar ihlal ettiği için;

- Web Sitesi'ni kullanırken Müşteriler veya Ortaklar tarafından Web sitesinde değiştirilen veya yayınlanan yanlış bilgi için. Bu gibi durumlarda, Yönetici, Web Sitesini kullanan ve Web sitesinde yayınlanan bilgilerin bir sonucu olarak sebep olmuş olan Web Sitesi Kullanıcının yaptığı sürekli zarardan veya kaçırılmış kazançlardan sorumlu değildir.

- Bu siteye yerleştirilen bağlantılar / bannerlar aracılığıyla erişilebilen diğer sitelerin neden olduğu zararlar için. Web sitesi, Yönetici tarafından değil üçüncü kişiler tarafından sahibi olunan ve yönetilen sitelere bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar sadece sizin rahatınız için verilmiştir. Yönetici, içeriği, kişisel bilgilerin korunması ilkelerini veya bu web sitelerinin güvenliğini kontrol altında değildir ve sorumlu değildir.

- Hizmetin kasıtlı olarak (Yönetici çalışanları tarafından) sebep olunan hasarlar hariç olmak üzere Kullanıcının neden olduğu tüm zararlar için;

- Web Sitesine erişilebilirliğin yetersizliği veya kesintiye uğraması nedeniyle Yönetici ekibinin kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanan hasarlar için.

4.2. Web sitesinin tüm kullanıcıları, Yönetici'nin Müşteriler veya Ortaklar tarafından sağlanan web sitesi bilgilerinin doğruluğunu garanti etmediğini kabul eder ve kabul eder ve (kullanım türünün ve kökeninin hangi yönüne bakılmaksızın) Kullanıcıların kullanmalarından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamayacağını kabul eder ve kabul eder Web sitesi ve / veya Müşterilerin onlara sunduğu hizmetleri kullanırken neden oldukları.

V. Kişisel bilgilerin korunması

5.1. Yönetici gerekli önlemleri verir ve mücbir sebepler, kaza sonucu meydana gelen olaylar ya da üçüncü şahıslar tarafından yapılan kötü niyetli davalarda bulunulmadığı sürece, kayıt işleminden sonra bilinen Kullanıcı bilgilerini - bu Genel Koşulların hedefi olan - korumakla yükümlüdür.

5.2. Kullanıcıların kayıt işlemi sırasında doldurduğu kayıt formunda, Yönetici sağlanması gereken bilgilerin zorunlu ya da isteğe bağlı nitelikte olduğu kadar bu bilgilerin reddedilmesinin sonuçlarını da işaretler. Bu Genel Koşulları kabul ederek, Kullanıcılar, bu koşullar uyarınca kurulan metoda göre işleme tabi tutulacakları bilgileri rızasına verir. İlk kayıttaki kullanıcı profili, Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel bilgilere serbestçe erişme olanağı veren varsayılan ayarları içerir. Kayıt olduktan sonra, Kullanıcılar varsayılan ayarları değiştirerek kendi kişisel bilgilerine erişimi kısıtlamak veya yasaklamak için doğru ve teknik araçlara sahip olurlar.

5.3. 5.1. Madde uyarınca kısıtlamalar, bu Kullanıcının veya kontrol eden kişilerin, bu Genel Koşullar kapsamında kötü amaçla yapılan fiiller gerçekleştirmesi veya üçüncü şahısların haklarını veya hukuki menfaatlerini ihlal etmesi durumunda uygulanmaz. Bu gibi durumlarda, Yönetici, mevcut mevzuata uygun olarak Kullanıcı kişisel bilgilerini ilgili yetkili devlet makamlarına sunma hakkına sahiptir.

5.4. Yönetici, Kullanıcı Bilgilerini yalnızca bu Genel Koşullarda belirtilen amaçlar için toplamalı ve kullanmalıdır. Bilgilerin kullanılacağı açıklanan amaçlar tam olarak listelenmez ve Yönetici için sorumluluklara yol açmaz.

5.5. Bu Genel Koşulları kabul ederek, kullanıcılar, uzaktan sonuçlanacak terfi mallarının alımı ve satımı için bu sözleşme amaçları doğrultusunda kişisel bilgilerinin işlenmesini kabul eder ve avans ödemesi için onlardan izin alırlar.

5.6. Web sitesi bir mobil cihaz aracılığıyla ziyaret edildiğinde veya Yönetici'nin mobil cihazlar için başvurusu yapıldığında Kullanıcılar, mevcut yerleri hakkında bilgi toplamak için Yöneticiye kabul ve izin verirler ve bu bilgiler yalnızca Kullanıcıları kendi sitelerindeki siteler hakkında bilgilendirmek için kullanılabilir Yakınlık hizmet sunmak.

5.7. Yönetici, Kullanıcılar hakkındaki kişisel bilgileri ifşa etmemeli ve toplanan bilgileri şu koşullar olmadıkça üçüncü kişilere - devlet kuruluşlarına, ticari kuruluşlara, fiziksel kişilere ve benzeri kişilere vermemelidir:

- Yönetici, kayıt işlemi sırasında veya daha sonraki bir aşamada Kullanıcı tarafından açık bir onay almıştır;

- Yasal prosedürleri takip ederken bu bilgileri talep eden ve toplamak için mevcut mevzuat tarafından yetkilendirilmiş devlet kuruluşları veya resmi kişiler tarafından talep edilen bilgiler;

- Kanunda düzenlenen diğer vakalar.

5.8. Kişisel bilgilerin korunmasıyla bağlantılı olarak Yönetici politikasıyla ilgili ek bilgi https://service1001.com/privacy-policy/ adresinde bulunabilir.

VI. ERİŞİM VE KAYIT

6.1. Web sitesinin hizmetleri, mevcut mevzuata uygun olarak yetişkinler ve abled kullanıcılar için tasarlanmıştır. Bu Genel Koşulları kabul ederek, kullanıcılar yaşlandıklarını beyan edip bu gereksinimleri karşılıyor. Web sitesinin Kullanıcılar tarafından kullanımı, üzerinde zorunlu bir kayıt yapmayı gerektirmez.

6.2. Web sitesindeki kayıt ücretsizdir. Web Sitesindeki bir kayıt, kullanıcıların niteliklerine bağlı olarak aşağıdaki hak ve sorumlulukları verecektir:

6.2.1. Web Sitesine kaydolan bir Kullanıcı:

(I) Müşteri veya Ortak tarafından sunulan hizmetler ile ilgili Web Sitesindeki mevcut tüm bilgilere erişme hakkı vardır;

(Ii) Müşteri veya Ortak tarafından sunulan hizmetlerin güncel promosyonlarına ilişkin bilgi alma hakkı vardır;

(Iii) Web Sitesi'nde, Müşteri veya Ortak tarafından sunulan hizmetlerin kalitesine ilişkin bir derecelendirme veya bir gözden geçirme yayınlama hakkı vardır. Kayıtlı Kullanıcıların, ahlaki ve görgü kurallarına ayırımcı ve / veya zararlı olarak sınıflandırılabilecek metinlerle yayın yapma hakları yoktur.

(Iv) Yöneticiye gereken kişisel verileri Yönetici'ye sunmakla yükümlüdür.

6.2.2. Müşteri: Web Sitesini, seçtikleri abonelik planını ödedikten sonra bir Müşteri kapasitesinde kullanmak isteyen bir Kullanıcı:

(I) Müşteri tarafından seçilen abonelik planına bağlı olarak, profillerinde sunulan otomatik tamir hizmetlerine ilişkin bilgileri ekleme, değiştirme veya kaldırma hakkına sahiptir mi?

(Ii) Müşteri tarafından seçilen abonelik planına bağlı olarak, Web Sitesinde Müşteri tarafından sağlanan hizmetlerin Yöneticiye görselleştirilmesini talep etme hakkı vardır;

(Iii) Yöneticiye gereken kişisel veriyi Yönetici'ye sunmakla yükümlüdür;

(Iv) Websitesi Kullanıcıları tarafından verilen dereceleri veya değerlendirmeleri kabul etmekle yükümlüdür ve ilgili Kullanıcı'nın incelemesine veya derecelendirmesine bir cevap yayınlama hakkına sahiptir.

6.2.3. İş Ortağı: Web Sitesini İş Ortağı kapasitesinde kullanmak isteyen bir kullanıcı:

(I) Profillerinde sunulan oto tamir servislerine ilişkin bilgileri ekleme, değiştirme veya kaldırma hakkına sahiptir; bunun için, Yönetici onlara, tutarı ve ödeme yöntemi, https://service1001.com/prices adresinde belirtilmiş olan bir ücreti ödeyecektir. /;

(Ii) İş Ortağı tarafından Web Sitesi'nde sağlanan hizmetlerin Yöneticiye görselleştirilmesini Yönetici'den talep etme hakkı vardır;

(Iii) Yöneticiye gereken kişisel veriyi Yönetici'ye sunmakla yükümlüdür;

(Iv) Websitesi Kullanıcıları tarafından verilen dereceleri veya değerlendirmeleri kabul etmekle yükümlüdür ve ilgili Kullanıcı'nın incelemesine veya derecelendirmesine bir cevap yayınlama hakkına sahiptir.

VII. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. Bu Genel Koşullar genel olup, Web Sitesinin tüm bölümlerine (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) bakınız: promosyonlar, otomatik tamir hizmetleri, derecelendirme ve ek veriler.

7.2. Aşağıda listelenen belgeler ve / veya Web sitesinin karşılık gelen sayfalarının işleyişi için verilen talimatlar, ayrı servislerin kullanılmasına ilişkin özel kuralları belirtir ve bu Genel Şartların ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Özel kurallar aşağıda belirtilmiştir ancak Yönetici bunları tek taraflı olarak ve Kullanıcıları açıkça bilgilendirmek zorunda kalmadan değiştirme hakkına sahiptir.

Fiyatlar
Gizlilik Politikası
7.3. "Bize Ulaşın" bölümünde olduğu kadar Facebook sayfamızda, Twitter profilinde veya LinkedIn kayıtlarında daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

7.4. Yönetici tarafından daha iyi müşteri hizmeti sunmak ve Web Sitesi Kullanıcılarının haklarını sağlamak amacıyla, Web Sitesi Kullanıcıları'nı kullanarak, Yöneticinin, Kullanıcılar ve Yönetici Desteği departmanı arasında düzenlenen telefon konuşmalarını kaydetme hakkına sahip olduklarını açık bir şekilde onaylamaları gerekir.

Web sitesini kullanma ve web sitesini kendi kullanımınız için bu Genel Koşullar, Bulgaristan Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu Şartlarda yer almayan tüm hususlar için Bulgar mevzuatının düzenlemeleri uygulanacaktır. Sözkonusu Tarafların müzakere yoluyla veya karşılıklı rızayla çözemediği, bu Genel Şartlarla ilişkili veya bu Genel Şartlarla ilgili olarak ortaya çıkmış olan anlaşmazlıklar, yetkili Bulgar mahkemelerine götürülecektir.

Mevcut Genel Koşullar, 20 Nisan 2017'de Yönetici tarafından onaylandı.